logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sejny
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Oferty pracy
 KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
minus E-urząd
minus Obsługa osób niesłyszących
minus Internetowa rejestracja
 PODSTAWOWE DANE URZĘDU
minus Dane adresowe
minus Godziny otwarcia
minus Zakres działania i kompetencji
 STRUKTURA URZĘDU
minus Schemat organizacyjny
minus Komórki organizacyjne
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Zastępca dyrektora
minus Kierownicy komórek organizacyjnych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
plus Inne ustawy
 TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin naboru
minus Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
minus Regulamin wynagradzania pracowników
minus Zarządzenie ws zasad rachunkowości
minus Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
minus Regulamin Pracy PUP Sejny
 MAJĄTEK URZĘDU
minus Stan majątkowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Zadania i organizacja
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja Biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
 PLANY NA 2016 r.
 Zamówienia Publiczne
A A A


Mapa strony:

AKTUALNOŚCI
   Oferty pracy

KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
   E-urząd
   Obsługa osób niesłyszących
   Internetowa rejestracja

PODSTAWOWE DANE URZĘDU
   Dane adresowe
   Godziny otwarcia
   Zakres działania i kompetencji

STRUKTURA URZĘDU
   Schemat organizacyjny
   Komórki organizacyjne

KIEROWNICTWO URZĘDU
   Dyrektor
   Zastępca dyrektora
   Kierownicy komórek organizacyjnych

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
   Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
   Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   Inne ustawy
      Ustawa o dostępie do informacji publicznej
      Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
      Ustawa o ochronie danych osobowych
      Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
      Ustawa o pomocy społecznej
      Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
      Ustawa o samorządzie powiatowym
      Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
   Regulamin organizacyjny
   Regulamin naboru
   Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
   Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
   Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
   Regulamin wynagradzania pracowników
   Zarządzenie ws zasad rachunkowości
   Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
   Regulamin Pracy PUP Sejny

MAJĄTEK URZĘDU
   Stan majątkowy

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
   Zadania i organizacja

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
   Redakcja Biuletynu
   Dostęp do Informacji Publicznej

PLANY NA 2016 r.

Zamówienia Publiczne
corner   corner