logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sejny
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Oferty pracy
 KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
minus E-urząd
minus Obsługa osób niesłyszących
minus Internetowa rejestracja
 PODSTAWOWE DANE URZĘDU
minus Dane adresowe
minus Godziny otwarcia
minus Zakres działania i kompetencji
 STRUKTURA URZĘDU
minus Schemat organizacyjny
minus Komórki organizacyjne
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Zastępca dyrektora
minus Kierownicy komórek organizacyjnych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
plus Inne ustawy
 TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin naboru
minus Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
minus Regulamin wynagradzania pracowników
minus Zarządzenie ws zasad rachunkowości
minus Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
minus Regulamin Pracy PUP Sejny
 MAJĄTEK URZĘDU
minus Stan majątkowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Zadania i organizacja
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja Biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
 PLANY NA 2016 r.
 Zamówienia Publiczne
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kamil Terlecki 2017-01-10 12:05:13
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2017-01-10 09:33:14
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2017-01-10 09:32:32
Godziny otwarcia Kamil Terlecki 2017-01-05 09:31:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2017-01-05 09:29:28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-10-11 13:36:39
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-09-28 15:04:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-09-28 15:02:54
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-09-28 15:01:54
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-09-28 15:00:54
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kamil Terlecki 2016-09-28 14:59:05
E-urząd Marian Krzywicki 2016-08-12 11:25:17
Zastępca dyrektora Marian Krzywicki 2016-08-12 11:24:38
Oferty pracy Marian Krzywicki 2016-08-12 11:24:26
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 13:13:11
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 13:12:32
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 13:11:36
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 13:10:42
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 12:54:40
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 12:52:38
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2016-02-03 12:50:27
Dane adresowe Kamil Terlecki 2016-02-03 11:13:43
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Kamil Terlecki 2016-01-22 13:32:49
Ustawa o samorządzie powiatowym Kamil Terlecki 2016-01-22 13:30:06
Ustawa o ochronie danych osobowych Kamil Terlecki 2016-01-22 13:25:17
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Kamil Terlecki 2016-01-22 13:15:10
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W URZEDZIE Kamil Terlecki 2016-01-22 13:10:55
Prowadzone rejestry i sposoby udostępniania danych w nich zawartych Kamil Terlecki 2016-01-22 13:10:45
PLANY NA 2015 r. Kamil Terlecki 2016-01-22 13:09:27
Plan szkoleń 2015 Kamil Terlecki 2016-01-22 13:09:08
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kamil Terlecki 2016-01-22 13:02:27
Dni wolne od pracy w 2015 Kamil Terlecki 2016-01-22 12:52:28
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2016-01-22 12:42:15
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2016-01-22 12:40:54
Regulamin Pracy PUP Sejny Kamil Terlecki 2015-10-14 14:52:43
Oferty pracy Kamil Terlecki 2015-07-14 09:13:13
E-urząd Kamil Terlecki 2015-05-05 10:49:02
Oferty pracy Kamil Terlecki 2015-05-05 10:37:54
TRYB DZIAŁANIA URZĘDU Kamil Terlecki 2015-05-05 10:31:20
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA Kamil Terlecki 2015-05-05 10:31:07
PLANY NA 2014 r. Kamil Terlecki 2015-03-24 15:00:16
Plan szkoleń 2014 Kamil Terlecki 2015-03-24 15:00:01
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2015-03-02 11:14:18
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2015-03-02 11:13:41
Kierownicy komórek organizacyjnych Kamil Terlecki 2015-01-28 13:31:59
Zamówienie na dostawę albumu informacyjnego Kamil Terlecki 2015-01-12 14:20:08
Brukarz Kamil Terlecki 2015-01-12 14:19:56
Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry, płace, ZUS Kamil Terlecki 2015-01-12 14:19:45
Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III oraz ABC przedsiębiorczości Kamil Terlecki 2015-01-12 14:19:24
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2015-01-12 14:17:45
Dni wolne od pracy w 2014 Kamil Terlecki 2015-01-12 14:17:38
Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry, płace, ZUS Kamil Terlecki 2014-10-21 14:42:48
Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry, płace, ZUS Kamil Terlecki 2014-10-15 08:44:25
Brukarz Kamil Terlecki 2014-09-26 08:10:49
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Kamil Terlecki 2014-09-16 14:51:05
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2014-09-12 10:32:15
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2014-09-12 10:30:51
Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III oraz ABC przedsiębiorczości Kamil Terlecki 2014-09-11 10:05:04
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2014-09-04 11:40:07
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2014-09-04 11:38:51
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2014-09-04 10:13:56
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2014-09-04 10:05:35
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Kamil Terlecki 2014-09-03 10:11:48
Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III oraz ABC przedsiębiorczości Kamil Terlecki 2014-08-28 13:25:48
Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III oraz ABC przedsiębiorczości Kamil Terlecki 2014-08-21 13:55:17
Zamówienie na dostawę albumu informacyjnego Kamil Terlecki 2014-08-18 14:17:15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2014-07-30 10:43:36
Nabór wniosków na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa Kamil Terlecki 2014-06-03 09:37:51
OGŁOSZENIA Kamil Terlecki 2014-06-03 09:37:09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2014-06-03 09:36:32
Przetarg nieograniczny - Brukarz [zakończony] Kamil Terlecki 2014-06-03 09:31:34
Szkolenie Monter ociepleń budynków Kamil Terlecki 2014-06-03 09:31:25
Usługa przeprowadzenia na rzecz zamawiającego szkoleń Brukarz Kamil Terlecki 2014-06-03 09:31:17
Szkolenie Sprzedawca branży spożywczej Kamil Terlecki 2014-06-03 09:31:10
Przetarg szkolenie - opiekunka środowiskowa Kamil Terlecki 2014-06-03 09:30:59
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Kamil Terlecki 2014-06-03 09:26:05
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Kamil Terlecki 2014-06-03 09:25:06
Ustawa o ochronie danych osobowych Kamil Terlecki 2014-06-03 09:23:50
Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy Kamil Terlecki 2014-06-03 09:22:24
Ustawa o pomocy społecznej Kamil Terlecki 2014-06-03 09:20:56
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Kamil Terlecki 2014-06-03 09:19:35
Ustawa o samorządzie powiatowym Kamil Terlecki 2014-06-03 09:18:07
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Kamil Terlecki 2014-06-03 09:14:49
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Kamil Terlecki 2014-06-03 09:14:05
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kamil Terlecki 2014-06-03 09:05:54
Plan szkoleń 2013 Kamil Terlecki 2014-02-28 14:13:43
PLANY NA 2013 r. Kamil Terlecki 2014-02-28 14:12:38
Warsztataty aktywizacji zawodowej Kamil Terlecki 2014-02-21 09:18:34
E-urząd Kamil Terlecki 2013-12-13 08:09:02
Szkolenie Sprzedawca branży spożywczej Kamil Terlecki 2013-10-11 13:05:45
E-urząd Kamil Terlecki 2013-10-11 09:40:22
Szkolenie Sprzedawca branży spożywczej Kamil Terlecki 2013-10-09 09:59:28
Kierownicy komórek organizacyjnych Kamil Terlecki 2013-10-07 14:18:31
Trening kompetencji społecznych - Perspektywy na lepsze życie Kamil Terlecki 2013-10-07 13:55:55
Trening kompetencji społecznych - Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie Kamil Terlecki 2013-10-07 13:55:38
Realizacja materiału filmowego [zakończony] Kamil Terlecki 2013-10-07 13:55:24
Kierownicy komórek organizacyjnych Kamil Terlecki 2013-10-07 09:17:27
Szkolenie Sprzedawca branży spożywczej Kamil Terlecki 2013-10-03 08:43:12
Usługa przeprowadzenia na rzecz zamawiającego szkoleń Brukarz Kamil Terlecki 2013-09-24 15:05:34
Szkolenie Monter ociepleń budynków Kamil Terlecki 2013-09-16 14:55:22
Ogłoszenie - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów Kamil Terlecki 2013-08-06 11:14:56
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2013-07-29 10:22:54
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2013-07-29 10:21:57
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2013-07-29 10:20:55
Stan majątkowy Kamil Terlecki 2013-07-29 10:19:37
Trening kompetencji społecznych - Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie Kamil Terlecki 2013-07-04 15:05:55
Trening kompetencji społecznych - Perspektywy na lepsze życie Kamil Terlecki 2013-07-04 15:05:12
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Kamil Terlecki 2013-07-04 13:41:47
Ustawa o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Kamil Terlecki 2013-07-04 13:34:10
Skład Kamil Terlecki 2013-07-04 13:23:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2013-07-04 13:23:11
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kamil Terlecki 2013-07-04 13:21:25
Przetarg szkolenie - opiekunka środowiskowa Kamil Terlecki 2013-06-27 14:32:21
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2013-06-25 12:40:33
Ogłoszenie - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów Kamil Terlecki 2013-06-21 12:34:19
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2013-06-17 10:26:51
Trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2013-06-14 10:40:17
Trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2013-06-14 10:39:53
Ogłoszenie - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów Kamil Terlecki 2013-06-11 12:34:07
Ogłoszenie - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów Kamil Terlecki 2013-06-11 12:31:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2013-06-10 10:32:51
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kamil Terlecki 2013-05-29 07:59:57
Warsztaty aktywizacji zawodowej [zakoczony] Kamil Terlecki 2013-05-06 10:26:36
Warsztaty aktywizacji zawodowej Kamil Terlecki 2013-05-06 09:52:46
Realizacja materiału filmowego Kamil Terlecki 2013-05-06 09:52:32
Realizacja materiału filmowego Kamil Terlecki 2013-05-06 09:51:08
Realizacja materiału filmowego Kamil Terlecki 2013-04-24 13:29:13
Przetarg nieograniczny - Brukarz Kamil Terlecki 2013-04-24 13:19:48
Realizacja materiału filmowego Kamil Terlecki 2013-04-24 13:12:15
Warsztaty aktywizacji zawodowej Kamil Terlecki 2013-04-08 08:03:19
Przetarg nieograniczny - Brukarz Kamil Terlecki 2013-04-05 14:43:43
Przetarg nieograniczny - Brukarz Kamil Terlecki 2013-03-25 15:29:49
Warsztaty aktywizacji zawodowej Kamil Terlecki 2013-03-18 10:22:29
Trening pracy Kamil Terlecki 2013-03-18 10:15:32
Trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2013-03-18 10:15:23
Przetarg - drwal/pilarz drzew Kamil Terlecki 2013-03-18 10:14:23
Trening pracy Kamil Terlecki 2013-03-06 08:01:56
Trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2013-03-06 07:57:42
Trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2013-02-18 10:58:13
Trening pracy Kamil Terlecki 2013-02-18 10:57:44
Trening pracy Kamil Terlecki 2013-02-18 10:24:57
Przetarg - drwal/pilarz drzew Kamil Terlecki 2013-02-06 13:09:38
PLANY NA 2012 r. Kamil Terlecki 2013-02-05 15:30:50
Plan szkoleń 2012 Kamil Terlecki 2013-02-05 15:30:37
Gospodarka majątkiem Kamil Terlecki 2013-01-02 10:19:08
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Kamil Terlecki 2013-01-02 10:16:36
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2013-01-02 09:54:49
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2013-01-02 09:50:12
Zapytanie ofertowe - Warsztaty aktywizacji zawodowej do projektu "Od bierności do aktywności II Edycja" Kamil Terlecki 2013-01-02 09:25:05
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" Kamil Terlecki 2012-11-23 11:55:59
Zapytanie ofertowe - trening pracy do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-23 11:55:38
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-23 11:55:13
Zapytanie ofertowe - Warsztaty aktywizacji zawodowej do projektu "Od bierności do aktywności II Edycja" Kamil Terlecki 2012-11-08 12:07:05
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" Kamil Terlecki 2012-11-07 10:58:28
Zapytanie ofertowe - trening pracy do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-07 10:51:01
Zapytanie ofertowe - trening pracy do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-07 10:20:13
Rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"" Kamil Terlecki 2012-11-07 10:05:23
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-07 10:05:10
Zapytanie ofertowe - trening pracy do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-07 09:35:33
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-11-07 09:32:48
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" Kamil Terlecki 2012-10-26 11:25:51
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-26 11:24:37
Zapytanie ofertowe - trening pracy do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-26 11:23:04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-10-26 11:10:54
Zapytanie ofertowe - trening kompetencji społecznych Kamil Terlecki 2012-10-26 10:49:39
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-26 10:02:28
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-26 10:01:23
Rekrutacja do projekty "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"" Kamil Terlecki 2012-10-26 10:00:41
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-25 09:52:11
Rekrutacja do projekty "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"" Kamil Terlecki 2012-10-25 09:51:53
Rekrutacja do projekty "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"" Kamil Terlecki 2012-10-25 09:23:11
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-10-25 09:21:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-10-17 09:18:56
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP Kamil Terlecki 2012-10-09 12:34:52
Oferty pracy Kamil Terlecki 2012-10-09 12:29:14
Obsługa osób niesłyszących Kamil Terlecki 2012-10-09 12:28:25
NOWOŚCI NA STRONIE Kamil Terlecki 2012-10-09 12:22:39
Redakcja Biuletynu Kamil Terlecki 2012-10-09 12:10:12
E-urząd Kamil Terlecki 2012-10-09 12:05:48
E-urząd Kamil Terlecki 2012-10-09 11:54:39
E-urząd Kamil Terlecki 2012-10-09 11:52:47
Dane adresowe Kamil Terlecki 2012-10-09 11:51:57
Komórki organizacyjne Kamil Terlecki 2012-10-09 11:49:38
Kierownicy komórek organizacyjnych Kamil Terlecki 2012-10-09 11:24:57
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-10-04 11:33:29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-10-04 11:22:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-09-28 15:00:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-09-24 07:52:23
Rekrutacja do projektu "Perspektywy na lepsze życie" Kamil Terlecki 2012-09-17 08:26:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - organizacja szkolenia operator koparki Kamil Terlecki 2012-09-13 15:00:15
Kierownicy komórek organizacyjnych Kamil Terlecki 2012-08-22 11:10:22
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2012-08-09 10:07:22
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2012-08-09 10:04:15
E-urząd Kamil Terlecki 2012-05-21 10:02:40
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2012-04-18 09:30:25
Ogłoszenia o naborze Kamil Terlecki 2012-03-13 09:32:51
Informatyk Kamil Terlecki 2012-03-13 09:32:35
Informatyk z dnia 12.09.2011 Kamil Terlecki 2012-03-13 09:32:17
Informacja o wynikach naboru Kamil Terlecki 2012-03-13 09:31:46
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne - 22.09.2011 Kamil Terlecki 2012-03-13 09:31:29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyk Kamil Terlecki 2012-03-13 09:31:04
Plan szkoleń 2012 Kamil Terlecki 2012-03-13 09:29:53
Plan szkoleń 2012 Kamil Terlecki 2012-03-13 09:29:09
Plan szkoleń 2011 Kamil Terlecki 2012-03-13 09:28:38
PLANY NA 2011 r. Kamil Terlecki 2012-03-13 09:28:14
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2012-03-02 10:40:09
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2012-03-02 10:39:16
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejanch Kamil Terlecki 2012-01-24 11:28:37
Dane teleadresowe Kamil Terlecki 2012-01-20 08:59:41
Dane teleadresowe Kamil Terlecki 2012-01-20 08:56:11
Dane teleadresowe Kamil Terlecki 2012-01-20 08:54:52
Dane teleadresowe Kamil Terlecki 2012-01-20 08:53:58
Oferty pracy Kamil Terlecki 2012-01-20 08:41:26
Kierownik budowy Kamil Terlecki 2012-01-20 08:41:17
Kucharz Kamil Terlecki 2012-01-20 08:41:03
Robotnik gospodarczy Kamil Terlecki 2011-12-09 10:29:45
Kierowca kat. C+E Kamil Terlecki 2011-12-09 10:29:33
Kucharz Kamil Terlecki 2011-12-09 10:28:46
Kucharz Kamil Terlecki 2011-12-09 10:28:01
Kierownik budowy Kamil Terlecki 2011-12-09 10:26:26
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejanch Kamil Terlecki 2011-11-14 17:40:48
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejanch Kamil Terlecki 2011-11-10 12:38:17
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejanch Kamil Terlecki 2011-11-07 15:16:23
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejanch Kamil Terlecki 2011-11-03 13:49:20
Praca w NSR Kamil Terlecki 2011-11-02 11:11:07
Praca w NSR Kamil Terlecki 2011-11-02 11:10:47
Praca w NSR Kamil Terlecki 2011-11-02 11:08:03
Praca w NSR Kamil Terlecki 2011-11-02 10:34:35
Praca w NSR Kamil Terlecki 2011-11-02 10:34:17
Oosoba do sprzątania Kamil Terlecki 2011-11-02 10:31:56
Wynik przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i drukarek Kamil Terlecki 2011-10-27 12:15:41
Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-27 12:15:31
Unieważnienie przetargu na dostawę programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-27 12:15:18
Dostawa programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-27 12:15:08
Dostawa programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-27 12:14:56
Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Kamil Terlecki 2011-10-26 10:23:15
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kamil Terlecki 2011-10-26 10:20:04
Psycholog Kamil Terlecki 2011-10-24 08:33:18
Wynik przetargu Kamil Terlecki 2011-10-20 14:03:39
Unieważnienie przetargu na dostawę programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-18 12:46:52
Wynik przetargu na dostawę programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Kamil Terlecki 2011-10-18 12:43:02
Oosoba do sprzątania Kamil Terlecki 2011-10-18 11:59:34
Psycholog Kamil Terlecki 2011-10-18 11:59:15
Oferty pracy Kamil Terlecki 2011-10-18 11:55:19
Osoba do sprzątania Kamil Terlecki 2011-10-18 11:50:00
Psycholog Kamil Terlecki 2011-10-18 11:47:35
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Paweł Luto 2011-10-18 11:41:02
Redakcja Biuletynu Paweł Luto 2011-10-18 11:36:28
Redakcja Biuletynu Paweł Luto 2011-10-18 11:34:32
Dostawa programu do archiwizacji danych do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Paweł Luto 2011-10-18 11:20:04
Osoba do sprzątania Paweł Luto 2011-10-18 09:47:47
Murarz Paweł Luto 2011-10-18 09:44:11
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Paweł Luto 2011-10-18 09:36:36
Plan przygotowań zawodowych dorosłych Paweł Luto 2011-10-18 09:33:32
PLANY NA 2010 r. Paweł Luto 2011-10-18 09:30:40
Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Rafał Selwent 2011-09-27 15:23:31
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyk Rafał Selwent 2011-09-27 15:08:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyk Rafał Selwent 2011-09-27 14:59:53
test Rafał Selwent 2011-09-27 14:44:18
Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Rafał Selwent 2011-09-27 14:37:43
Ogłoszenie - dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Rafał Selwent 2011-09-27 14:35:27
Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Rafał Selwent 2011-09-27 14:34:44
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne - 22.09.2011 Rafał Selwent 2011-09-22 15:20:37
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne - 22.09.2011 Rafał Selwent 2011-09-22 15:18:53
Informatyk Rafał Selwent 2011-09-12 15:33:20
Informatyk Rafał Selwent 2011-09-12 13:49:17
Doradca zawodowy-stażysta wynik Rafał Selwent 2011-08-29 12:24:58
Ogłoszenie - dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Rafał Selwent 2011-07-12 09:22:43
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2011-06-28 13:24:32
Ogłoszenie Sprzedawca Rafał Selwent 2011-06-28 13:14:54
Ogłoszenie Wizażystka / Manicurzystka Rafał Selwent 2011-06-28 13:14:44
Ogłoszenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Rafał Selwent 2011-06-28 13:14:21
Ogłoszenie Podstawy obsługi komputera Rafał Selwent 2011-06-28 13:14:11
Ogłoszenie o Przetargu Remont pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach na Centrum Aktywizacji Zawodowej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej i termomodernizacją. Rafał Selwent 2011-06-28 13:14:01
Ogłoszenie Brukarz Rafał Selwent 2011-06-28 13:13:50
Ogłoszenie Księgowość Komputerowa Rafał Selwent 2011-06-28 13:13:37
Ogłoszenie Elektryk do 1 kV Rafał Selwent 2011-06-28 13:13:27
Ogłoszenie Technolog robót wykończeniowych Rafał Selwent 2011-06-28 13:13:18
Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Rafał Selwent 2011-06-28 13:13:07
Ogłoszenie Dostawa mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy Rafał Selwent 2011-06-28 13:12:56
Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym, olejem i gazem. Rafał Selwent 2011-06-28 13:12:29
Pośrednik pracy-stażysta Rafał Selwent 2011-06-24 11:25:12
Doradca zawodowy-stażysta Rafał Selwent 2011-06-24 11:24:09
Ogłoszenia o naborze Rafał Selwent 2011-05-27 13:19:23
Doradca zawodowy-stażysta Rafał Selwent 2011-05-27 13:17:29
Stan majątkowy Rafał Selwent 2011-03-22 09:47:55
Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym, olejem i gazem. Rafał Selwent 2011-02-25 13:14:41
Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym, olejem i gazem. Rafał Selwent 2011-02-17 09:30:26
Ogłoszenie Dostawa mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy Rafał Selwent 2011-02-15 15:13:38
Plan szkoleń Rafał Selwent 2011-02-03 09:45:56
Doradca Zawodowy Lista Kandydatów Rafał Selwent 2011-01-25 14:46:30
Doradca zawodowy-stażysta Rafał Selwent 2011-01-20 07:47:04
Ogłoszenie Dostawa mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy Rafał Selwent 2010-11-23 10:37:41
Ogłoszenie Dostawa mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy Rafał Selwent 2010-11-18 12:11:08
Ogłoszenie Technolog robót wykończeniowych Rafał Selwent 2010-11-10 15:19:44
Ogłoszenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Rafał Selwent 2010-11-05 13:22:48
Ogłoszenie Technolog robót wykończeniowych Rafał Selwent 2010-11-02 08:36:14
Robotnik pomocniczy w rolnictwie Rafał Selwent 2010-11-02 07:35:23
Ogłoszenie Technolog robót wykończeniowych Rafał Selwent 2010-10-27 13:26:37
Ogłoszenie Technolog robót wykończeniowych Rafał Selwent 2010-10-25 10:15:45
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-10-20 15:16:27
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-10-15 13:23:04
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Rafał Selwent 2010-10-14 11:18:04
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-10-07 09:08:34
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-10-07 09:08:22
Ogłoszenie Księgowość Komputerowa Rafał Selwent 2010-09-19 21:18:38
Ogłoszenie Elektryk do 1 kV Rafał Selwent 2010-09-19 21:17:15
Ogłoszenie Brukarz Rafał Selwent 2010-09-07 13:54:19
Ogłoszenie o Przetargu Remont pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach na Centrum Aktywizacji Zawodowej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej i termomodernizacją. Rafał Selwent 2010-08-20 14:52:19
Ogłoszenie Brukarz Rafał Selwent 2010-08-20 14:30:05
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-08-10 12:17:38
Ogłoszenie Podstawy obsługi komputera Rafał Selwent 2010-07-28 09:41:10
Dane adresowe Rafał Selwent 2010-07-27 13:59:31
Ogłoszenie Podstawy obsługi komputera Rafał Selwent 2010-07-23 09:24:46
Ogłoszenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Rafał Selwent 2010-07-23 09:24:14
Ogłoszenie Wizażystka / Manicurzystka Rafał Selwent 2010-07-23 09:23:44
Ogłoszenie Podstawy obsługi komputera Rafał Selwent 2010-07-15 12:16:03
Ogłoszenie Podstawy obsługi komputera Rafał Selwent 2010-07-09 13:18:31
Ogłoszenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Rafał Selwent 2010-07-09 13:18:05
Ogłoszenie Wizażystka / Manicurzystka Rafał Selwent 2010-07-09 13:17:17
Ogłoszenie Sprzedawca Rafał Selwent 2010-07-09 13:01:33
Ogłoszenie Sprzedawca Rafał Selwent 2010-07-06 08:44:00
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-07-06 08:43:30
Regulamin z dotacji Rafał Selwent 2010-06-25 11:39:48
Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Rafał Selwent 2010-06-25 11:38:28
Ogłoszenie Sprzedawca Rafał Selwent 2010-06-22 08:00:30
Ogłoszenie Prawo Jazdy kat. C Rafał Selwent 2010-06-22 07:59:23
Komórki organizacyjne Rafał Selwent 2010-06-17 13:41:35
Kierownicy komórek organizacyjnych Rafał Selwent 2010-06-17 13:33:43
Dyrektor Rafał Selwent 2010-06-17 13:31:53
Zastępca dyrektora Rafał Selwent 2010-06-17 13:31:16
Dane adresowe Rafał Selwent 2010-06-17 13:13:15
Sprzedawca Rafał Selwent 2010-05-04 11:28:05
Kierownik sklepu Rafał Selwent 2010-05-04 11:27:49
Konsultant ds. sprzedaży Rafał Selwent 2010-05-04 11:24:23
Kierownik sklepu Rafał Selwent 2010-05-04 11:22:55
Kierownik sklepu Rafał Selwent 2010-05-04 11:22:00
Pracownik techniczny - mechanik Rafał Selwent 2010-05-04 11:21:03
Barman/barmanka Rafał Selwent 2010-05-04 11:20:01
Kelnerka Rafał Selwent 2010-05-04 11:18:54
Recepcjonista Rafał Selwent 2010-05-04 11:17:33
Kartograf Rafał Selwent 2010-05-04 11:16:43
Pracownik administracyjny Rafał Selwent 2010-05-04 11:09:51
Kucharz Rafał Selwent 2010-03-12 07:46:04
Recepcjonista Rafał Selwent 2010-03-12 07:45:42
Kelner Rafał Selwent 2010-03-12 07:45:20
AKTUALNOŚCI Rafał Selwent 2010-03-11 10:09:19
AKTUALNOŚCI Rafał Selwent 2010-03-11 09:40:48
AKTUALNOŚCI Rafał Selwent 2010-03-11 09:33:25
AKTUALNOŚCI Rafał Selwent 2010-03-11 09:32:16
Konsultant ds. sprzedaży Rafał Selwent 2010-03-10 09:40:01
Kartograf Rafał Selwent 2010-03-08 15:30:30
Pracownik techniczny - mechanik Rafał Selwent 2010-03-08 15:29:14
Barman/barmanka Rafał Selwent 2010-03-08 15:27:16
Kelnerka Rafał Selwent 2010-03-08 15:25:45
Recepcjonista Rafał Selwent 2010-03-08 15:22:16
Recepcjonista Rafał Selwent 2010-03-08 15:20:41
Pracownik administracyjny Rafał Selwent 2010-03-08 14:45:53
Kucharz Rafał Selwent 2010-03-05 13:28:47
Referent Rafał Selwent 2010-03-01 08:54:37
Robotnik gospodarczy Rafał Selwent 2010-03-01 08:54:21
Referent Rafał Selwent 2010-03-01 08:47:15
Regulamin z dotacji Rafał Selwent 2010-02-17 12:44:20
Regulamin naboru Rafał Selwent 2010-02-01 09:29:02
Skład Rafał Selwent 2010-01-27 09:01:19
Stan majątkowy Rafał Selwent 2010-01-27 08:57:49
Stan majątkowy Rafał Selwent 2010-01-27 08:55:40
Stan majątkowy Rafał Selwent 2010-01-27 08:54:25
Stan majątkowy Rafał Selwent 2010-01-27 08:53:36
Plan przygotowań zawodowych dorosłych Rafał Selwent 2010-01-27 08:26:09
Plan szkoleń Rafał Selwent 2010-01-27 08:24:50
Instrukcja korzystania z BIP Rafał Selwent 2010-01-27 08:21:27
Dostęp do Informacji Publicznej Rafał Selwent 2010-01-27 08:20:07
Dostęp do Informacji Publicznej Rafał Selwent 2010-01-27 08:18:52
Redakcja Biuletynu Rafał Selwent 2010-01-27 08:11:57
Stan majątkowy Rafał Selwent 2010-01-27 08:08:09
Inne ustawy Rafał Selwent 2010-01-27 07:53:04
Skład Rafał Selwent 2010-01-26 15:17:26
Zadania i organizacja Rafał Selwent 2010-01-26 15:14:41
Zadania i organizacja Rafał Selwent 2010-01-26 15:13:03
Instrukcja kancelaryjna Rafał Selwent 2010-01-26 15:10:00
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rafał Selwent 2010-01-26 14:43:53
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach Rafał Selwent 2010-01-26 14:36:31
Regulamin naboru Rafał Selwent 2010-01-26 14:32:18
Dane adresowe Rafał Selwent 2010-01-26 14:23:23
Kierownicy komórek organizacyjnych Rafał Selwent 2010-01-26 13:17:20
Komórki organizacyjne Rafał Selwent 2010-01-26 13:03:07
Komórki organizacyjne Rafał Selwent 2010-01-26 13:00:47
Regulamin organizacyjny Rafał Selwent 2010-01-26 12:58:51
Regulamin organizacyjny Rafał Selwent 2010-01-26 12:40:40
Schemat organizacyjny Rafał Selwent 2010-01-26 12:39:08
Zastępca dyrektora Rafał Selwent 2010-01-26 12:03:24
Dyrektor Rafał Selwent 2010-01-26 11:52:50
PLANY NA 2010 r. Rafał Selwent 2010-01-26 11:42:54
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Rafał Selwent 2010-01-26 11:39:31
Statut powiatu sejneńskiego Rafał Selwent 2010-01-26 11:38:41
Zakres działania i kompetencji Rafał Selwent 2010-01-26 11:37:00
Podstawowe Dane Urzędu Rafał Selwent 2010-01-26 11:36:17
Rafał Selwent 2010-01-26 11:06:45
Rafał Selwent 2010-01-26 11:06:07
STATYSTYKA Rafał Selwent 2010-01-26 11:05:22
WNIOSKI I FORMULARZE Rafał Selwent 2010-01-26 11:04:53
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Rafał Selwent 2010-01-26 11:02:04
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA Rafał Selwent 2010-01-26 10:59:43
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA Rafał Selwent 2010-01-26 10:58:22
MAJĄTEK URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:56:02
MAJĄTEK URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:54:52
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W URZEDZIE Rafał Selwent 2010-01-26 10:52:51
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W URZEDZIE Rafał Selwent 2010-01-26 10:50:43
OGŁOSZENIA Rafał Selwent 2010-01-26 10:48:34
Regulamin organizacyjny Rafał Selwent 2010-01-26 10:47:46
Ogłoszenia o naborze Rafał Selwent 2010-01-26 10:47:14
Regulamin naboru Rafał Selwent 2010-01-26 10:46:14
Regulamin naboru Rafał Selwent 2010-01-26 10:45:04
OGŁOSZENIA Rafał Selwent 2010-01-26 10:43:01
TRYB DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:40:56
TRYB DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:39:36
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:37:27
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:34:49
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:23:48
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:21:44
KIEROWNICTWO URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:21:08
Dyrektor Rafał Selwent 2010-01-26 10:19:07
KIEROWNICTWO URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:17:38
KIEROWNICTWO URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:16:16
KIEROWNICTWO URZĘDU Rafał Selwent 2010-01-26 10:11:42
Struktura urzędu Rafał Selwent 2010-01-26 10:11:11
Schemat organizacyjny Rafał Selwent 2010-01-26 10:09:54
E-urząd Rafał Selwent 2010-01-26 10:03:43
Regulamin przyznawania dotacji bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej Rafał Selwent 2010-01-26 10:03:25
Sposób zalatwiania spraw, pism i obsluga petentów Rafał Selwent 2010-01-26 10:03:06
Majątek Urzędu Rafał Selwent 2010-01-26 10:02:48
Rafał Selwent 2010-01-26 10:02:30
Rzeczowy Wykaz Akt Rafał Selwent 2010-01-26 10:02:07
Instrukcja Kancelaryjna Rafał Selwent 2010-01-26 10:01:44
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Selwent 2010-01-26 10:01:05
Statut Rafał Selwent 2010-01-26 10:00:26
Struktura organizacyjna Rafał Selwent 2010-01-26 09:59:57
AKTUALNOŚCI Rafał Selwent 2010-01-26 09:40:02
Godziny otwarcia Rafał Selwent 2010-01-26 08:53:07
Oferty pracy Rafał Selwent 2010-01-26 07:50:33
Referent Rafał Selwent 2010-01-25 15:20:51
Robotnik gospodarczy Rafał Selwent 2010-01-25 15:20:33
Referent Rafał Selwent 2010-01-25 15:19:55
Robotnik gospodarczy Rafał Selwent 2010-01-25 15:19:32
Robotnik gospodarczy Rafał Selwent 2010-01-25 15:18:56
Robotnik gospodarczy Rafał Selwent 2010-01-25 15:12:20
Praca w wojsku Rafał Selwent 2010-01-25 14:36:40
Rafał Selwent 2010-01-25 13:36:15
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Paweł Luto 2010-01-25 13:06:22
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Paweł Luto 2010-01-25 13:05:19
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Paweł Luto 2010-01-25 12:58:23
Struktura urzędu Paweł Luto 2010-01-25 12:31:44
Zakres kompetencji Paweł Luto 2010-01-25 12:23:33
Dane adresowe Paweł Luto 2010-01-25 12:13:49
Dane podstawowe Paweł Luto 2010-01-25 11:55:59
Paweł Luto 2010-01-25 11:52:39
Dane podstawowe Paweł Luto 2009-08-06 12:43:31
Struktura organizacyjna Paweł Luto 2009-08-04 11:32:37
Struktura organizacyjna Paweł Luto 2009-05-21 14:44:54
Struktura organizacyjna Paweł Luto 2009-05-21 14:41:42
Informacja o wynikach naboru Paweł Luto 2009-05-04 10:31:52
Informacja o wynikach naboru Rafał Maksimowicz 2009-05-04 10:28:22
Informacja o wynikach naboru Rafał Maksimowicz 2009-05-04 10:26:48
Informacja o wynikach naboru Rafał Maksimowicz 2009-05-04 10:26:09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY Rafał Maksimowicz 2009-05-04 10:23:33
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-04-24 20:04:42
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-04-17 14:59:44
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-04-17 14:59:00
Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków Rafał Maksimowicz 2009-04-08 10:34:46
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-04-07 10:50:56
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-27 22:21:29
Wolontariat za granicą w ramach Europejskiego Forum Młodzieży Rafał Maksimowicz 2009-03-19 18:17:37
Wolontariat za granicą w ramach Europejskiego Forum Młodzieży Rafał Maksimowicz 2009-03-19 18:15:36
Wolontariat zagranicą w ramach Europejskiego Forum Młodzieży Rafał Maksimowicz 2009-03-19 18:14:26
Wolontariat zagranicą w ramach Europejskiego Forum Młodzieży Rafał Maksimowicz 2009-03-19 18:10:55
STATYSTYKA Rafał Maksimowicz 2009-03-18 10:12:48
Statystyka Rafał Maksimowicz 2009-03-18 09:56:42
Wniosek dla bezrobotnego o zwrot kosztów przejazdu. Rafał Maksimowicz 2009-03-18 09:53:41
Wniosek dla bezrobotnego o zwrot kosztów dojazdu. Rafał Maksimowicz 2009-03-18 09:53:10
Regulamin przyznawania dotacji bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej. Rafał Maksimowicz 2009-03-18 09:52:14
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-18 07:59:49
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:54:46
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:53:37
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:53:10
Staże Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:38:17
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:35:18
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:33:15
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:31:54
Staże Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:29:15
Staże Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:28:31
Staże Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:24:39
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:23:58
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:21:21
Wnioski i formularze Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:20:22
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-16 08:06:36
Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:24:11
Wyniki naboru II etap Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:22:47
Wyniki naboru I etap Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:22:22
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:22:05
Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:21:41
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:20:53
Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:20:30
Szkolenia zawodowe Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:14:58
Nowe godziny obsługi interesantów Rafał Maksimowicz 2009-03-15 14:14:28
AKTUALNOŚCI Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:58:04
Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:44:10
Pracodawcy Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:36:31
Informacja - PITY za 2008r. Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:33:15
WAŻNE! Środki Funduszu Pracy Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:32:30
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:31:26
Spotkanie dla osób zainteresowanych pracą za granicą. Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:23:10
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Rafał Maksimowicz 2009-03-15 13:19:42
Spotkanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Rafał Maksimowicz 2009-03-01 20:17:22
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 18:42:12
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 18:40:36
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 18:39:27
Struktura organizacyjna Rafał Maksimowicz 2009-02-27 18:36:48
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 16:35:24
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 16:24:50
Spotkanie dla osób zainteresowanych pracą za granicą. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 16:21:33
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-27 16:17:35
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-27 16:14:47
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-25 14:05:51
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:31:45
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:28:08
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:26:28
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:25:03
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:22:31
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:20:17
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:18:56
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:17:48
Warsztaty Akademii Biznesu Internetowego Allegro pl. Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:17:00
Akademia Biznesu Internetowego Allegro pl. w województwie podlaskim Rafał Maksimowicz 2009-02-23 14:08:11
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-23 13:33:09
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-23 13:30:43
Przetargi Rafał Maksimowicz 2009-02-20 15:03:36
WAŻNE! Zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Rafał Maksimowicz 2009-02-17 23:51:28
Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "Aktywny bezrobotny" Rafał Maksimowicz 2009-02-17 11:35:00
Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "Aktywny bezrobotny" Rafał Maksimowicz 2009-02-17 11:34:10
WAŻNE! Środki Funduszu Pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-17 11:09:03
WAŻNE! Środki Funduszu Pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-17 11:07:16
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-15 17:53:20
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-15 17:50:18
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-15 17:21:24
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-15 17:07:33
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-13 23:20:15
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 14:33:00
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 14:32:20
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 12:08:16
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 11:49:32
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 11:09:35
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 11:01:29
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-13 09:58:56
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-02-12 12:32:02
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-09 14:36:29
Realizowane projekty Rafał Maksimowicz 2009-02-08 18:27:28
Obsluga petentów Rafał Maksimowicz 2009-02-08 18:05:25
Nowelizacja Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-08 17:49:46
Nowe godziny obsługi interesantów Rafał Maksimowicz 2009-02-08 17:39:50
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-02 14:28:31
Majątek Urzędu Rafał Maksimowicz 2009-02-02 14:14:26
Majątek Urzędu Rafał Maksimowicz 2009-02-02 14:13:30
Dane podstawowe Rafał Maksimowicz 2009-02-02 13:49:11
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-02 13:44:55
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-02-02 13:42:57
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2009-01-27 11:13:28
Szkolenia zawodowe Rafał Maksimowicz 2009-01-27 09:38:14
Szkolenia zawodowe Rafał Maksimowicz 2009-01-27 09:33:59
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Rafał Maksimowicz 2009-01-27 09:31:45
Szkolenia zawodowe Rafał Maksimowicz 2009-01-27 09:30:30
Szkolenia Rafał Maksimowicz 2009-01-27 09:29:34
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-01-24 00:26:27
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2009-01-16 15:48:52
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2009-01-16 15:45:45
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-01-16 14:15:22
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-01-16 14:12:54
USTAWY I AKTY WYKONAWCZE Rafał Maksimowicz 2009-01-16 14:09:58
Rafał Maksimowicz 2009-01-16 14:03:25
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-01-16 13:55:05
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2009-01-16 13:24:26
Jacek Kozakiewicz Rafał Maksimowicz 2009-01-16 13:01:39
Dane podstawowe Rafał Maksimowicz 2009-01-16 13:01:15
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2009-01-09 13:37:07
Dane podstawowe Rafał Maksimowicz 2008-12-29 13:37:18
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-12-29 13:33:02
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-12-29 13:32:12
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:11:57
Wyniki naboru na stanowiska pracy z dnia 06.03.2008r. Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:11:37
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:11:19
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:11:00
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:10:36
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:10:11
Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy ds. Instrumentów Rynku Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:09:48
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:09:07
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:08:09
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:07:37
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:07:09
Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:06:19
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-11-25 08:05:57
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-11-05 22:23:18
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-17 18:20:48
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-17 18:20:14
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-17 18:17:24
Rafał Maksimowicz 2008-10-14 13:51:10
Rafał Maksimowicz 2008-10-14 13:46:00
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-10-14 13:15:10
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-10 21:33:23
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:55:41
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:47:36
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:46:07
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:44:57
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:43:17
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 14:42:56
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 13:31:53
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-10-04 13:29:10
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-20 00:28:28
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-15 18:46:31
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-15 18:46:08
Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy ds. Instrumentów Rynku Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-09-15 12:52:31
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-09-15 12:51:56
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-09-15 12:51:05
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Rafał Maksimowicz 2008-09-15 12:44:18
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Rafał Maksimowicz 2008-09-15 12:43:03
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-09-05 23:34:37
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-09-05 23:27:48
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-05 23:22:35
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-05 23:21:10
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-05 23:15:17
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-02 00:04:56
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-09-02 00:03:40
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-22 17:14:01
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-22 17:13:17
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:53:41
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:47:34
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:45:50
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:43:23
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:38:30
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-08 18:36:40
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-08-02 19:02:25
Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:57:17
Rzeczowy Wykaz Akt Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:42:40
Instrukcja Kancelaryjna Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:42:07
Obsluga petentów Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:24:52
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:23:19
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:22:13
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-07-18 19:18:54
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:08:37
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:07:11
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:07:05
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:06:57
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:04:19
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-07-11 15:01:36
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:28:01
Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy ds. Instrumentów Rynku Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:26:49
Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy ds. Instrumentów Rynku Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:24:23
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:22:38
Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy ds. Instrumentów Rynku Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:18:44
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:14:04
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:11:41
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:10:04
Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:08:46
Nabór na stanowisko Lider Klubu Pracy. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:07:50
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:01:38
Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:00:59
Rafał Maksimowicz 2008-07-08 14:00:35
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:59:53
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:58:43
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:57:50
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:54:45
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:53:21
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:51:31
Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie. Rafał Maksimowicz 2008-07-08 13:48:59
Oferty pracy Rafał Maksimowicz 2008-07-05 22:08:11
Protokół pokontrolny. Rafał Maksimowicz 2008-06-30 12:15:10
Protokół pokontrolny. Rafał Maksimowicz 2008-06-30 12:13:57
Protokół pokontrolny. Rafał Maksimowicz 2008-06-30 12:09:18
Protokół pokontrolny. Rafał Maksimowicz 2008-06-30 12:08:37
Obsluga poczty elektronicznej Rafał Maksimowicz 2008-06-19 22:16:51
Obsluga pism i spraw Rafał Maksimowicz 2008-06-19 22:16:31
Sposób zalatwiania spraw Rafał Maksimowicz 2008-06-19 22:16:00
Obsluga pism i spraw Rafał Maksimowicz 2008-06-19 22:01:22
Zakres kompetencji Rafał Maksimowicz 2008-06-18 22:37:58
Zakres kompetencji Rafał Maksimowicz 2008-06-18 22:36:32
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-06-18 19:19:52
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-06-18 19:13:16
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-06-18 18:59:30
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-06-18 18:53:13
STRUKTURA Rafał Maksimowicz 2008-06-18 17:53:25
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-06-18 13:35:52
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-06-18 13:30:29
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-06-18 13:28:26
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-06-18 13:15:22
Informacje o Urzędzie Rafał Maksimowicz 2008-06-18 12:55:19
STRUKTURA Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-31 19:25:32
STRUKTURA Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-31 19:23:24
STRUKTURA Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-31 19:16:23
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-29 14:59:40
Regulamin Organizacyjny Urzędu Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-29 14:58:30
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-20 14:44:58
Wyniki naboru Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-20 14:44:56
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-05-12 09:32:19
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 10:06:37
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 10:05:41
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 10:03:41
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 10:03:30
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 10:03:23
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-04 09:59:26
Rafał Maksimowicz, Piotr Bąk 2008-04-01 10:10:58
Piotr Bąk 2008-03-16 00:43:46
Piotr Bąk 2008-03-16 00:40:54
Piotr Bąk 2008-03-16 00:40:22
Piotr Bąk 2008-03-15 22:58:01
Piotr Bąk 2008-03-15 22:57:33
Piotr Bąk 2008-03-15 22:54:55
Piotr Bąk 2008-03-15 22:50:44
Piotr Bąk 2008-03-15 22:49:48
Piotr Bąk 2008-03-15 22:48:50
Piotr Bąk 2008-03-15 22:47:17
Piotr Bąk 2008-03-15 22:46:06
Piotr Bąk 2008-03-15 22:44:43
Piotr Bąk 2008-03-15 22:42:58
Piotr Bąk 2008-03-15 22:40:05
Piotr Bąk 2008-03-15 22:36:31
Piotr Bąk 2008-03-15 22:34:07
Piotr Bąk 2008-03-15 18:33:40
Piotr Bąk 2008-03-15 18:27:27
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Piotr Bąk 2008-03-15 18:21:49
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Piotr Bąk 2008-03-15 18:19:40
Korzyści dla pracodawców wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Piotr Bąk 2008-03-14 14:45:34
Prace społecznie użyteczne Piotr Bąk 2008-03-14 14:11:47
Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy Piotr Bąk 2008-03-14 14:08:40
Roboty publiczne Piotr Bąk 2008-03-14 14:06:35
Prace interwencyjne Piotr Bąk 2008-03-14 14:05:41
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:58:17
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:53:42
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:42:34
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:40:39
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:40:37
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:38:37
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:33:08
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 13:03:15
Koordynacja szs Piotr Bąk 2008-03-14 11:16:37
Koordynacja szs Piotr Bąk 2008-03-14 11:16:02
STRUKTURA Piotr Bąk 2008-03-14 09:28:32
Piotr Bąk 2008-03-13 11:55:30
Piotr Bąk 2008-03-13 11:55:10
Piotr Bąk 2008-03-13 11:54:17
Piotr Bąk 2008-03-13 11:52:30
Piotr Bąk 2008-03-13 11:50:54
Piotr Bąk 2008-03-13 11:50:12
Piotr Bąk 2008-03-06 12:24:45
Piotr Bąk 2008-03-06 12:14:16
Piotr Bąk 2008-03-06 12:13:26
Piotr Bąk 2008-03-06 12:12:29
Piotr Bąk 2008-03-06 12:11:28
Piotr Bąk 2008-03-06 12:09:47
Piotr Bąk 2008-03-06 12:08:03
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:07:10
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:03:46
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:03:00
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:02:08
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:01:23
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 12:00:30
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:59:34
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:58:05
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:55:50
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:54:09
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:51:51
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:50:17
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:48:31
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:46:58
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:46:00
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:45:32
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:24:27
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:22:48
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:15:29
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:12:57
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:11:02
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:08:05
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 11:07:42
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:58:42
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:47
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:46
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:45
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:44
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:43
Wnioski i formularze Piotr Bąk 2008-03-06 10:57:41
Zbiór sosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie Piotr Bąk 2008-03-06 10:56:50
Piotr Bąk 2008-03-06 10:09:22
Piotr Bąk 2008-03-06 09:56:12
Piotr Bąk 2008-03-06 09:45:51
Piotr Bąk 2008-03-06 09:45:30
Piotr Bąk 2008-03-06 09:42:46
Piotr Bąk 2008-03-06 09:35:26
Piotr Bąk 2008-03-06 09:30:37
Informacje o Urzędzie Piotr Bąk 2008-02-05 09:08:25
Data ogłoszenia (08.01.2008) Piotr Bąk 2008-01-08 12:06:00
Piotr Bąk 2008-01-08 12:05:13
Piotr Bąk 2008-01-08 12:04:25
Piotr Bąk 2008-01-08 12:03:37
Piotr Bąk 2007-12-14 12:27:33
Piotr Bąk 2007-12-14 12:26:39
Piotr Bąk 2007-12-14 12:26:32
Piotr Bąk 2007-12-14 12:22:01
Piotr Bąk 2007-12-14 12:21:19
Piotr Bąk 2007-12-14 12:21:12
Piotr Bąk 2007-12-10 15:11:21
Piotr Bąk 2007-12-10 15:10:47
Piotr Bąk 2007-12-10 15:09:22
Piotr Bąk 2007-12-10 15:07:43
Piotr Bąk 2007-12-10 15:03:14
Piotr Bąk 2007-12-10 15:02:04
Piotr Bąk 2007-12-10 14:50:39
Piotr Bąk 2007-10-04 12:42:40
Piotr Bąk 2007-10-04 12:29:52
Piotr Bąk 2006-11-30 10:58:08
Piotr Bąk 2006-11-30 10:57:49
Piotr Bąk 2006-11-30 10:57:30
Piotr Bąk 2006-11-30 10:57:06
Piotr Bąk 2006-08-16 12:43:50
Przetarg nieograniczony Piotr Bąk 2006-04-03 09:06:45
Piotr Bąk 2006-04-03 09:06:19
Piotr Bąk 2006-04-03 09:06:09
Piotr Bąk 2006-04-03 09:05:55
Piotr Bąk 2006-04-03 09:04:17
Projekt Piotr Bąk 2006-03-27 08:46:17
Piotr Bąk 2006-03-13 07:51:03
Ogłoszenie wyników o naborze kandydatów Administrator 2005-12-22 15:00:53
Jacek Kozakiewicz Administrator 2005-10-04 11:04:11
Administrator 2005-08-19 11:08:22
Administrator 2005-08-19 11:07:40
Administrator 2005-08-19 11:07:29
Administrator 2005-08-19 11:07:19
Administrator 2005-08-19 11:07:10
Lista adresowa pomocnych instytucji na terenie miasta Administrator 2005-08-19 11:05:11
Jacek Kozakiewicz Administrator 2005-08-19 11:04:42
Informacje o Urzędzie Administrator 2005-08-19 11:00:53
Administrator 2005-07-29 09:49:28
Administrator 2005-07-29 09:48:24
Administrator 2005-07-29 09:48:00
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 6 poz. 56) Administrator 2005-02-02 08:33:19
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 6 poz. 56) Administrator 2005-02-02 08:32:52
Informacje o Urzędzie Administrator 2005-02-02 08:29:03
Administrator 2004-06-22 10:11:07
Lista adresowa pomocnych instytucji na terenie miasta Administrator 2004-06-22 08:46:06
Jacek Kozakiewicz Administrator 2004-06-22 08:38:35
Informacje o gminie Administrator 2004-06-22 08:37:43
Informacje o gminie Administrator 2004-06-22 08:34:54
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 6 poz. 56) Administrator 2004-06-22 07:48:57
Informacje o gminie Administrator 2003-10-02 17:14:07
Informacje o gminie Administrator 2003-10-02 17:10:31
Informacje o gminie Administrator 2003-10-02 17:06:35
Informacje o gminie Administrator 2003-10-02 17:01:09
Informacje o gminie Administrator 2003-10-02 16:57:30
Informacje o gminie Administrator 2003-06-29 22:00:13

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Piotr Bąk 2008-03-15 22:51:20
Roboty publiczne Piotr Bąk 2008-03-14 11:37:12
Prace interwencyjne Piotr Bąk 2008-03-14 11:37:08
Wnioski Piotr Bąk 2008-03-06 10:51:32
Administrator 2005-07-29 09:53:11
(bez nazwy) Administrator 2005-07-29 09:53:04
corner   corner