logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sejny
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Oferty pracy
 KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
minus E-urząd
minus Obsługa osób niesłyszących
minus Internetowa rejestracja
 PODSTAWOWE DANE URZĘDU
minus Dane adresowe
minus Godziny otwarcia
minus Zakres działania i kompetencji
 STRUKTURA URZĘDU
minus Schemat organizacyjny
minus Komórki organizacyjne
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Zastępca dyrektora
minus Kierownicy komórek organizacyjnych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
plus Inne ustawy
 TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin naboru
minus Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
minus Regulamin wynagradzania pracowników
minus Zarządzenie ws zasad rachunkowości
minus Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
minus Regulamin Pracy PUP Sejny
 MAJĄTEK URZĘDU
minus Stan majątkowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Zadania i organizacja
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja Biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
 PLANY NA 2016 r.
 Zamówienia Publiczne
A A A


MAJĄTEK URZĘDU > Stan majątkowy

 

Majątek Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
Rodzaj Kwota
Środki trwałe umarzane częściowo

1 243 263,17 zł. w tym:

  • budynki 516 199,09 zł.
  • grunty: 27 011,00 zł
  • kotły i maszyny energetyczne 13 037,88 zł.
  • maszyny i urządzenia 508 609,29 zł
  • urządzenia techniczne 42 176,91 zł
  • środki transportu 47 314,00 zł
  • narzędzia i wyposażenie pozostałe 88 915,00 zł
Pozostałe środki trwałe

166 322,75 zł.

Wartości niematerialne i prawne umarzane częściowo

149 556,81 zł.

Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100%

64 002,39 zł.

 Pozostałe wyposażenie niskocenne ujete w ewidencji ilościowej  141 926,70 zł.

 

 

Ilość odwiedzin: 3784
Nazwa dokumentu: Stan majątkowy
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Bykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Bykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Kamil Terlecki
Data wytworzenia informacji: 2010-01-26 10:54:55
Data udostępnienia informacji: 2010-01-26 10:54:55
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 13:13:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner